Việt Thương

Sản lượng thép thô hàng tuần Mỹ tăng

 Trong thời gian này, công suất sản xuất của các nhà máy thép Mỹ đạt mức trung bình 76.3%, cao hơn tuần trước đó.

Trong khi đó, sản lượng thép thô từ đầu năm tới nay đạt mức tổng cộng 30.274 triệu tấn ngắn.

Nguồn tin: Satthep.net

Tin tức khác :
VYC KMC Nito Arita 1 2 Gits 3 4 6 7 8 Spain