Việt Thương

Feng Hsin không thay đổi giá cuộn trơn tháng 5

 Sau thông báo, giá cuộn trơn 1008A của nhà máy  này là 20.400 Đài tệ/tấn và giá giao dịch thực tế là 19.400-19.900 Đài tệ/tấn

Bên cạnh đó, giá thép thanh tròn S45C đường kính 13-100mm cũng giữ nguyên tại mức 21.100 Đài tệ/tấn và giá giao dịch thực tế là 20.100-10.600 Đài tệ/tấn.

Giá thép thanh tròn SCM440 đường kính dưới 100mm đạt mức 25.100 Đài tệ/tấn.

Nguồn tin: Satthep.net

Tin tức khác :
VYC KMC Nito Arita 1 2 Gits 3 4 6 7 8 Spain