Việt Thương
Sản phẩm mới
Nối RN - RT các loại
Liên hệ
1/8-8"
Mô tả:
Product Info Product name : Bushing Product Catalog : Project Support Parts

Product Description

Bushing

Threaded type:NPT,BSPT

Dimension confrom to:ISO 4144

Pressure:150#

Material has:ANSI 304,316.316L.

Size range:1/8" to 4"

Các sản phẩm khác
VYC KMC Nito Arita 1 2 Gits 3 4 6 7 8 Spain